انقطاع

بسم الله الرحمن الرحیم

ولا تحسبن الذین قتلو فی سبیل الله امواتا ...

در این فکر هستم چگونه شروع کنم و بر سر منزل مقصود برسم و بگویم که چه باید شد و چه باید کرد. ممکن است تند باشم و شاید کج بروم اما باید بگویم و بنویسم چیزی را که فکر می کنم درست است.

-گفتم «از این جا بروید. تا از اینجا نروید، تا گرسنگی و تشنگی و سختی را نتوانید تحمل کنید، تا این جیپ ها و ماشین های مدرن زیر پاتان هست، تا نفهمید درد چی هست و چطور باید تحملش کرد، تا نسوزید و معنی سوختن را نفهمید، نمی توانید به هدف تان برسید.»(1)

الله اکبر، چه می کند انقطاع با انسان. انقطاع از هرچه که پایبند اسمانی نشدنت هستند. چیزهایی که بال های پریدنت را می بندت و نمی گذارند اوج بگیری و پر بگیری و اسمانی شوی. صحبت از شهادت می کنیم، از اسلام می گوییم و ادعای اطاعت امر داریم، در قنوت نمازها دعای فرج می خوانیم، پس از نماز صبح دعای توسل و جمعه ها می نالیم از فراق دوری اش ندبه می خوانیم " این الحسن این الحسین، این ابنا الحسین ... ". بیایید تصور کنیم فردا ندایی در زمین و اسمان افکنده شود "الا یا ایها العالم انا المهدی ..."

انگاه که اغاز شود نبرد خیر و شر به فرماندهی امام ایا انقطاع کرده ایم ؟؟ اگر بگوید به اذن پروردگارتان پیروزی باشماست پس یورش برید اما پا پس بکشیم چه؟؟؟ نکند کوفیانی دیگر گردیم و پشت امامان را خالی کنیم؟؟؟ نکند خوارجی دیگر باشیم؟؟؟

باید برید از هر انچه که مارا از خدا دور می کند، راویان روایت می کنند از انقطاع شهدا، از اشک میان نمازها برای دست یابی به این مهم... .

روزهای بازدید از مناطق جنگی دوباره آغاز گشته است، چه خوب است قبل از رهسپار شدن به سرزمین های دفاع مقدس سری هم به اسایشگاه جانبازان و رزمندگان آن دوران بزنیم و از انها بخواهیم اندکی برایمان بگویند زیرا شنیدن از زبان بزرگانی که به چشم خود آن فداکاری ها را دیده اند بسیار بسیار بهتر است از خواندنش در کتاب ها ... .

جانبازان و رزمندگان جنگ چشم به راه اند... .

(1)قسمتی از خاطرات خانم سیده هیام عطفی شاگرد 15 ساله دکتر چمران در لبنان در کتاب مرگ از چشم من فرار می کند.

پی نوشت:  خدایا چه اموختی به این بزرگان که شاگردانشان چنین بینش عمیقی دارند؟؟ خدایا از جرعه ی شراب عشقت که به آنان نوشاندی به ما هم اندکی بنوشان بگذار تا ما هم مرد راه عشق گردیم.

التماس دعا

/ 0 نظر / 36 بازدید