عشق بازی الهی

دیده ای که چگونه قلبت ارام می گیرد؟ آه که چه آرامشیست! لذت بخش و سیری ناپذیر گویی زمان ایستاده است به تمنای عظمتت و مکان بی نهایت گسترده شده است. فرشتگان در کنارت قد برافراشته اند و تو را بر تختی از نور به آسمان می برند و خداوند با عظمت خود را به اندازه ی فهم تو کوچک می کند. آه ه ه ه ... چه زیباست در انتظار وصال بودن و از وجود او لبالب گشتن و چه احساس شگرفی است که درد های خویش را برای او بازگو می نمایی و او می گوید بگو بنده من بگو ای زیباترین خلقت من ... دلت هوایی می شود و پر می کشد به سویش. آه که چه وصف ناپذیر است لحظه ی وصال آه که چه شعفناک است ثانیه های انتظار، خدای من چه کرده ای با این دل من؟!

غرق وجودت ذات اقدس عالم که گردی دل را از همه کس بی نیاز بینی و خود را از همه کس شاداب تر ... آه ه ه ه چه لذتی دارد بندگی معشوقی چون ذات اقدسش. ای دل برای چه غم می خوری که معشوقت را کسی یارای دلرباییش نیست ...

اگر تو نیز چنینی خوش آمدی به عالم جنون و دیوانگی.

#elanor

 

/ 0 نظر / 55 بازدید