پروانگی

گاهی گمان نمیکنی و می شود / گاهی نمی شود که نمی شود گاهی هزار دوره دعا بی اجابتست / گاهی نگفته قرعه به نام تو می شود گاهی گدای گدایی و بخت نیست /گاهی تمام شهر گدای تو میشود

مهر 96
2 پست
بهمن 93
6 پست
دی 93
1 پست
شهریور 93
4 پست
مرداد 93
2 پست
تیر 93
9 پست
خرداد 93
9 پست
اسفند 92
14 پست
بهمن 92
5 پست
آبان 92
7 پست
مهر 92
7 پست
شهریور 92
7 پست
مرداد 92
11 پست
تیر 92
12 پست
خرداد 92
2 پست
اسفند 91
5 پست
بهمن 91
2 پست
آذر 91
15 پست
آبان 91
6 پست
مهر 91
2 پست
مرداد 91
5 پست
تیر 91
2 پست
خرداد 91
2 پست
خدا
12 پست
دیوانگی
2 پست
جنون
1 پست
پروانگی
11 پست
سکوت
1 پست
دلتنگی
1 پست
بغض
1 پست
حجاب
12 پست
امانت
2 پست
جنگ_نرم
15 پست
مجنون
1 پست
پاک_بازی
2 پست
ظهور
15 پست
گوشه_گیر
2 پست
غیرت
7 پست
خانواده
2 پست
روز_دختر
1 پست
ساده
1 پست
عشق
2 پست
امام_علی
5 پست
رهبری
1 پست
داعش
1 پست
حقوق_بشر
2 پست
مادر
4 پست
جانباز
2 پست
شهادت
2 پست
حق_الناس
4 پست
دعا
4 پست
میلاد
1 پست
شیمیایی
1 پست
نقی
1 پست
امام_نقی
1 پست
فلسطین
2 پست
وطنم
4 پست
تدبیر
1 پست
ایران
3 پست
رهبر
2 پست
روز_مادر
2 پست
شیطان
3 پست
گناه
2 پست
جهنم
1 پست
فاطمیه
2 پست
فکه
1 پست
دوکوهه
3 پست
غدیر
1 پست
شلمچه
3 پست
جمکران
2 پست
محرم
4 پست
نوحه
4 پست